PIVATO FESSH 2011

PIVATO FESSH 2011

MUSCULAR FLAPS FOR COVERAGE OF SOFT TISSUE DEFECTSOF THE HAND